Ett steg närmare ökat brandskydd

Den här webbsidan är tänkt att fungera som ett hjälpmedel vid nybyggnad och ombyggnad av alla typer av lokaler som ska användas för matlagning. Den riktar sig till byggherrar och restaurangägare, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra som vid något tillfälle i byggprocessen har funderingar om hur köksventilationen behöver vara utförd. Innehållet på webbsidan följer helt de riktlinjer som ventilationsbranschen tillsammans med myndigheter och organisationer har ställt upp i branschrekommendationen Imkanal 2012:2.

OBS! NY VERSION AV BRANSCHSTANDARDEN IMKANAL.SE

Ladda ner den nya standarden genom att klicka på "Ladda ner Imkanal 2012:2" längst ner till höger. Du hittar även tidigare standarder under menyn Ladda ner.

Fr.o.m. 2015-09-16, ny version av lathund 2012:2

Förtydligande

Måste man använda rostfri skruv och gejd till galvade imkanaler enligt Imkanal 2012:2, stycke 7.6.3, 8.6.3 och 9.6.3?

Nej, galvade imkanaler kan sammanfogas med stålnitar, plåtskruv, galvade gejdskarvar eller annan sammanfogning enligt tillverkarens anvisningar. Men aluminiumnitar får inte användas eftersom aluminium har lägre smältpunkt än de temperaturkrav som ställs i BBR.

IMKANAL

Imkanal kallar man en ventilationskanal som ska evakuera (suga ut) luft från ett utrymme där man lagar mat, och det omfattar allt från storkök till lägenhetskök.

Från början var imkanal ett samlingsbegrepp för all frånluftsventilation ifrån utrymmen där det fanns behov av att ventilera ut vattenånga. T.ex. så kallades frånluftskanaler från badrum, tvättrum m.m. för imkanal.

OM DET BRINNER!

I imkanalen samlas fett från matlagningen, och det fettet kan börja brinna. Så om en brand uppstår i köket, är risken stor att branden sprids in i kanalen och fortsätter där.

En brand i en imkanal blir ofta våldsamt intensiv och utsätter imkanalen för storapåfrestningar. Som exempel kan ni se tre stycken provningar med olika typer av kanalsystem.